Đề xuất quy định an toàn bảo mật hệ thống CSDL về lao động đi làm ở nước ngoài
ICTnews - Một nội dung được Bộ LĐTBXH đề xuất trong dự thảo Thông tư về vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về lao động Việt đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng là quy định cơ chế an toàn bảo mật, sử dụng, chia sẻ thông tin của hệ thống.
lên đầu trang