Nghị quyết 36-NQ/TW

Viện VKIST sẽ là vườn ươm về Khoa học Công nghệ và nhân tài cho Việt Nam
ICTnews - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin rằng Viện KH&CN Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò quan trọng cung cấp giải pháp công nghệ doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và là vườn ươm KH&CN, nhân tài cho Việt Nam.
lên đầu trang