Hội nhập

VNPT sẽ hỗ trợ Tổng cục Du lịch phát triển du lịch thông minh
ICTnews - VNPT vừa ký hợp tác tư vấn và phối hợp Tổng cục Du lịch xây dựng, triển khai đề án tổng thể ứng dụng CNTT tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch và xây dựng kiến trúc tổng thể phát triển du lịch thông minh.
lên đầu trang