Doanh nghiệp phát triển Wi-Fi công cộng tại Hà Nội phải đủ năng lực tài chính, công nghệ
ICTnews - Theo hướng dẫn của Sở TT&TT Hà Nội, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia phát triển hệ thống trạm thu, phát sóng Wi-Fi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa phải có đủ năng lực tài chính và công nghệ.
lên đầu trang