Thị trường thành phố thông minh toàn cầu sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ USD vào 2026
ICTnews - Một nghiên cứu mới vừa dự đoán thị trường thành phố thông minh sẽ tăng trưởng gần 19%/năm trong 10 năm tới.
lên đầu trang