Cuộc sống thông minh

Viettel hợp tác với TP.HCM xây dựng thành phố thông minh
ICTnews - UBND TPHCM và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác triển khai các lĩnh vực: trung tâm điều hành; kho dữ liệu dùng chung; an ninh, an toàn thông tin; các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng…
lên đầu trang