Cách mạng 4.0

Bạc Liêu: Cách mạng 4.0 cần định hướng rõ địa phương nên bắt đầu từ đâu
ICTnews - Đại diện Sở TT&TT Bạc Liêu đề nghị, trong quá trình triển khai Cách mạng 4.0 ở các địa phương, Chính phủ và Bộ TT&TT cần định hướng rõ khi xây dựng thành phố thông minh, các tỉnh cần lựa chọn làm lĩnh vực nào trước, lĩnh vực nào sau và có hướng dẫn cụ thể.
lên đầu trang