CNTT

Hết năm nay, 70% dịch vụ công của Bộ KH&CN được cung cấp trực tuyến mức 3, 4
ICTnews - Bộ KH&CN đặt mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 cho tổng số 212/304 thủ tục hành chính của Bộ, đạt tỷ lệ 70%; và số lượng hồ sơ của các thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chiếm khoảng 40%.
lên đầu trang